Đại hội đồng cổ đông ABBANK: Ông Vũ Văn Tiền rời chức Chủ tịch HĐQT

(ĐTCK) Vốn điều lệ của ABBANK dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐHCĐ ABBANK cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE), xúc tiến triển khai thực hiện trong 2018.
HĐQT và Ban kiểm soát mới của ABBANK.

HĐQT và Ban kiểm soát mới của ABBANK.

Sáng 25/4, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) ABBANK năm 2018. 

ĐHCĐ đã bầu ra thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới 2018 - 2022. Số lượng thành viên HĐQT là 7, trong đó có 2 thành viên độc lập mới là ông Lưu Văn Sáu và ông Nguyễn Danh Lương. BKS bao gồm 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách.

Đặc biệt, HĐQT đã bầu ông Đào Mạnh Kháng (Phó Chủ tịch HĐQT ABBANK) giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT ABBANK nhiệm kỳ 2018-2022. 

Trước ông Kháng, Chủ tịch HĐQT ABBANK là ông Vũ Văn Tiền.

Theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi, bổ sung thì Chủ tịch HĐQT ngân hàng không được tham gia HĐQT và giữ cương vị Tổng giám đốc các công ty khác. Nên mùa đại hội năm nay, rất nhiều Chủ tịch HĐQT Ngân hàng hoặc thôi giữ chức ở các doanh nghiệp khác hoặc thôi làm Chủ tịch ngân hàng.

Ngoài nội dung nhân sự, ĐHCĐ ABBANK thể hiện sự đồng thuận với chủ trương tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2018.Theo đó, vốn điều lệ của ABBANK dự kiến sẽ tăng lên gần 10.639 tỷ đồng. Ngoài ra, ĐHCĐ ABBANK cũng đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu tại HOSE, xúc tiến triển khai thực hiện trong 2018.

ĐHCĐ lần này của ABBANK cũng thông qua kế hoạch kinh doanh 2018 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản: Tổng tài sản đạt 106.000 tỷ đồng (tăng 25% so với thực hiện 2017); Dư nợ 70.024 tỷ đồng (tăng 22% so với kết quả thực hiện năm 2017); Huy động dự kiến đạt 96.714 tỷ đồng (tăng 26% so với kết quả thực hiện năm 2017); Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 900 tỷ đồng (tăng 49% so với kết quả thực hiện năm 2017); Duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 3%.

Đối với lợi nhuận trước thuế năm 2018, bên cạnh chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 900 tỷ đồng đã được ĐHCĐ thông qua, HĐQT ABBANK cũng cho biết mức lợi nhuận trước thuế mà ngân hàng kỳ vọng sẽ đạt được trong năm 2018 là 1.200 tỷ đồng, dựa trên đánh giá tích cực về thị trường tài chính và kết quả kinh doanh trong quý I/2018 mà ABBANK đã đạt được là 365 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Để đạt được các kế hoạch trong năm 2018 đã được ĐHCĐ thông qua, ABBANK sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi theo định hướng bán lẻ với phương châm phát triển bền vững; Tiếp tục phát huy các thế mạnh với mục tiêu gia tăng tỷ trọng thu dịch vụ; Duy trì định mức tín nhiệm cao của Moody’s trên thị trường (năm 2017, ABBANK được Moody’s nâng mức xếp hạng tín nhiệm cơ sở (BCA) ở mức B2, tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu các ngân hàng TMCP tư doanh được xếp hạng tại Việt Nam); Nâng cao vị thế thương hiệu của ABBANK với định vị là ngân hàng thân thiện, uy tín; Đẩy mạnh đầu tư phát triển công nghệ ngân hàng số; Nâng cao hiệu quả hoạt động, tạo tiền đề bền vững cho tăng trưởng trong dài hạn và đưa cổ phiếu ABBANK lên sàn giao dịch chứng khoán.

Về chi trả cổ tức cho cổ đông, theo chấp thuận của NHNN, ABBANK sẽ chi trả cổ tức với tỉ lệ là 7,4% bằng cổ phiếu.

Hội đồng Quản trị ABBANK cho biết, mục tiêu chính của Ngân hàng trong năm 2018 là nâng cao năng lực quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, đảm bảo kinh doanh hiệu quả - an toàn; Cam kết tuân thủ các quy định chung của Ngân hàng Nhà nước và áp dụng các thông lệ quốc tế mà trọng tâm là quản trị rủi ro hiệu quả theo hướng tiếp cận tiêu chuẩn của Basel II.

Ông Đào Mạnh Kháng là tiến sĩ  Kinh tế, Trường Đại học Thương mại, đã có 25 năm kinh nghiệm công tác trong ngành tài chính ngân hàng và 13 năm làm việc tại ABBANK với các chức vụ quan trọng như: Thành viên Ban kiểm soát, thành viên HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT ABBANK.

Đồng thời, ông Đào Mạnh Kháng tham gia các Ủy ban trực thuộc HĐQT với các chức danh: Chủ nhiệm Uỷ ban Quản lý rủi ro, Thành viên Ủy ban Chiến lược và Thành viên Ủy ban Nhân sự.

Ông Kháng đã có những đóng góp quan trọng tại ABBANK như: Chủ tịch Ban chỉ đạo Dự án thực hiện các sáng kiến chiến lược ABBANK 2014-2018.

Theo đó, các sáng kiến chiến lược đã được triển khai quyết liệt và mạnh mẽ trong 2 năm 2016 - 2017 trong các lĩnh vực kinh doanh chủ lực, sản phẩm mới, nâng cao năng lực về quản trị, quản trị rủi ro và công nghệ….

Đặc biệt, ông Đào Mạnh Kháng đang đảm nhận nhiệm vụ Bảo trợ Dự án trọng điểm “Nâng cao hiệu quả tổ chức và hoạt động của ABBANK”.

Tin bài liên quan

VNIndex

1,166.78

2.57 (0.22%)

 
VNIndex 1,166.78 2.57 0.22%
HNX 240.12 -0.16 -0.07%
UPCOM 77.46 1.28 1.66%

Lịch sự kiện / Đại hội cổ đông