Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 10/5/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.    

Nội dung họp: Tổng Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thông báo mời họp.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.