Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2018

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

- Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời tham dự Đại hội đến từng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.