Thời gian thực hiện: 09/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: tại trụ sở chính của PV GAS.

Nội dung họp:  TCPH sẽ thông báo trong thư mời họp

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.