Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc tế - số 11 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.