Thời gian thực hiện: 25/04/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.