Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 18/04/2014, ngày chính xác Tổ chức phát hành thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại thành phố Pleiku- Gia Lai, địa điểm cụ thể Tổ chức phát hành thông báo sau.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.