Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (EIB – HOSE)


Thời gian thực hiện: 22/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2020

Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị White Palace.

Nội dung họp:  

+ Các nội dung đã trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (chưa được thông qua ĐHDCĐ thường niên năm 2019);

+ Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VII (2020-2025);

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu