Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tại khách sạn Melia, số 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018;

+ Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2019;

+ Phương án phân chia lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2018;

+ Các nội dung có liên quan khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.