Thời gian thực hiện: Ngày 28/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 07/03/2019.

Địa điểm thực hiện: Tại Trụ sở chính của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam.

 Nội dung họp:  Sửa đổi Quy chế Hội đồng Quản trị.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.