Thời gian thực hiện: Vào 10 giờ 00’, thứ Bảy ngày 23/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn DaLat Palace Heritage, Số 2 Trần Phú, Tp. Đà Lạt

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.