Thời gian thực hiện: 08 giờ 00, ngày 30 tháng 4 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng:

Địa điểm thực hiện: Tầng 9, Trụ sở PVcomBank, Số 22 phố Ngô Quyền, phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.      

Nội dung họp: Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo của HDQT,BKS,Ban Điều Hành về kết quả hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017; Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018; Bầu thành viên HDQT, BKS nhiệm kỳ 2018 – 2023; Sửa đổi Điều lệ PvcomBank theo quy định luật mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ PVcomBank

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.