Thời gian thực hiện: Ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02/04/2019

Địa điểm thực hiện: Phòng họp Diamond – tầng 8, tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.