Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 2, Khách sạn Xanh, đường Bình Minh, xã  Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An.       

Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.