Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB – HNX)

Thời gian thực hiện: Thứ Ba, ngày 23/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Sheraton Sài Gòn, 88 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

 Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2018;

+ Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2018;

+ Tờ trình về việc trích lập quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch lợi nhuận và phân phối lợi nhuận năm 2019;

+ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức bằng cổ phần phổ thông; phương án phát hành, đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm;

+ Tờ trình về mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019;

+ Tờ trình về việc ban hành Quy chế quản trị công ty tại Ngân hàng TMCP Á Châu;

+ Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định về việc bán cổ phiếu quỹ;

+ Các vấn đề khác (nếu có).

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu