1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 12/04/2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.