CTCP Thương mại Hóc Môn (HTC - HNX)

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2019

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2019

Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2018

-     Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

-     Thời gian thực hiện: 22/04/2019

-     Địa điểm thực hiện:

+     Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+     Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán, Công ty cổ phần Thương mại Hóc Môn, địa chỉ: 53/1D Lý Thường Kiệt, Thị trấn Hóc Môn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc từ ngày 22/04/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy ủy quyền (nếu có).

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.