- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Thời gian tổ chức dự kiến: Trong tháng 04 năm 2014

- Địa điểm thực hiện: Sẽ được Công ty thông báo sau trong giấy mời họp đại hội


Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.