CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cần Thơ (CCA – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/06/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường CTCP Xuất nhập khẩu Thủy Sản Cần Thơ (Caseamex), Lô 2-12 Khu công nghiệp Trà Nóc 2, Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu