Thời gian thực hiện: Ngày 18/04/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn, phường Ba Đình, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Nội dung họp: Theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.