Thời gian thực hiện: Ngày 22/06/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/06/2018

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương – khu phố 3 – P. Bửu Hòa – Tp. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai.    

Nội dung họp:

+ Thông qua tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

+ Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.