CTCP Xây dựng Coteccons (CTD – HOSE)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2020

Địa điểm thực hiện: Tổ chức phát hành sẽ thông báo chi tiết trong thư mời cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 và đăng trên website Công ty chậm nhất trước 10 ngày diễn ra Đại hội.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu