Thời gian thực hiện: 7 h30, ngày 09/04/2019 (Thứ Ba)

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2019

Địa điểm thực hiện: Tầng 3, TT Hội nghị Gem Center, số 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Quận 1, TP. HCM

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.