Thời gian thực hiện: Ngày 06/07/2018

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/06/2018

Địa điểm thực hiện: Lầu 12, Tòa nhà Hưng Bình – 406 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.  

Nội dung họp:

+ Báo cáo tài chính hằng năm;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

+ Các vấn đề khác nếu có.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.