CTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 17/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung họp: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019, Báo cáo của Ban Kiểm soát và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu