CTCP Vật liệu xây dựng Bưu điện (PCM – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 10/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2019

Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện – số 64 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 Nội dung họp:  

+ Thông qua báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;

+ Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019;

+Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2019;

+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu