Thời gian thực hiện: Ngày 04/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2019

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.