CTCP Vận tải và Thương mại Đường sắt (RAT – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 24/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường Khách sạn Cây Xoài.  

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu