Thời gian thực hiện: Dự kiến 24/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải biển và  Thương mại Phương Đông. Số 278 phố Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.    

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.