Thời gian thực hiện: 27/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2019

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam – Lầu 1, 940 đường 3 tháng 2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh.

 Nội dung họp:  

+ Xem xét và thông qua Báo cáo tài chính năm 2018;

+ Xem xét và thông qua Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;

+  Kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+  Xem xét và thông qua các Tờ trình;

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.