CTCP Tổng Công ty Sông Đà (SJG – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 26/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/06/2020

Địa điểm thực hiện: Hội trường tầng 4 - Trụ sở Tổng Công ty Sông Đà.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu