Thời gian thực hiện: Ngày 26/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Nội dung họp:  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần sẽ thông báo và công bố cụ thể theo quy định.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.