CTCP Tổng Công ty PISICO Bình Định (PIS – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 26/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường PISICO, địa chỉ 99 Tây Sơn, thành phố Quy Nhơn, Bình Định.

Nội dung họp:  Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành. Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần sẽ thông báo và công bố cụ thể theo quy định.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu