CTCP Tổng Công ty Phát điện 3 (PGV – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 29/10/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2019

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo cụ  thể sau.

Nội dung họp:  

TCPH sẽ thông báo trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2019 được Công ty đăng tải tại website: https://www.genco3.com và gửi bản in đến Quý cổ đông khi tham dự Đại hội.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu