CTCP Tổng công ty May 10 (M10 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 18/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2020

Địa điểm thực hiện: Tổng công ty May 10 - Công ty cổ phần.

Nội dung họp: Các nội dung theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu