CTCP Tổng công ty IDICO (IDC – UpCoM)

Thời gian thực hiện: Ngày 20/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/02/2019

Địa điểm thực hiện: Sẽ thông báo sau.

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu