CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)


Thời gian thực hiện: 28/05/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 08/05/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu