CTCP Thủy điện Thác Mơ (TMP – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 19/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường công ty, Khu 5, Thác Mơ, thị xã Phước Long, Bình Phước

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu