CTCP Thủy điện Gia Lai (GHC – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 10/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo sau.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu