Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019.

Ngày đăng ký cuối cùng: 06/03/2019

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Rex, tại 141 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM.

Nội dung họp:  Tổ chức phát hành sẽ thông báo sau trên website công ty : www.tna.com.vn.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.