Thời gian thực hiện: Ngày 30/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Số 49 đường Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

Nội dung họp:  

+ Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

+ Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

+ Một số nội dung khác.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.