CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE)

Thời gian thực hiện: Dự kiến 7h30 thứ 6 ngày 18/05/2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 27/04/2018.

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại khách sạn Hải Âu, ngõ 756 đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong thư mời họp.      

Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2017;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Các nội dung trình Đại hội  đồng cổ đông thông qua;

+ Các vấn đề khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu