CTCP Thương mại & Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (DHM – HOSE)


Thời gian thực hiện: 28/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2020

Địa điểm thực hiện: Khách sạn Hải Âu, ngõ 756 đường Cách mạng Tháng Tám, tổ 12, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Nội dung họp:  

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2019, kế hoạch năm 2020;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc,

+ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

+ Các vấn đề khác.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu