CTCP Thương mại dịch vụ Tràng Thi (T12 – UpCoM)


Thời gian thực hiện: 25/04/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2020

Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau theo quy định.  

Nội dung họp:  Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu