Thời gian thực hiện: 28/03/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường tại tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Nội dung họp:  

+ Các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ  đông thường niên;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.