Thời gian thực hiện: Ngày 13 tháng 04 năm 2018.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2018

Địa điểm thực hiện: Số 775 Nguyễn Hữu Thọ - P. Khuê Trung - Q. Cẩm Lệ - Tp. Đà Nẵng.         

Nội dung họp:

+ Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2017;

+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng công tác quản lý của Công ty;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị và của Giám đốc Công ty;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017;

+ Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2018;

+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Than Miền Trung

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.