CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (HBC – HOSE)

Thời gian thực hiện: Ngày 16/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2019

Địa điểm thực hiện: Dự kiến tại Trung tâm hội nghị White Palace – Số 191 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM.

Nội dung họp:  

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;

+ Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024);

+ Chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 – 2020;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu