CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (NVL – HOSE)


Thời gian thực hiện: 05/06/2020

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2020

Địa điểm thực hiện: TCPH sẽ thông báo chi tiết tại Thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu