CTCP SPI (SPI – HNX)


Thời gian thực hiện: 30/06/2020 

Địa điểm thực hiện:  Công ty sẽ thông báo tại giấy mời họp.

Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu