CTCP Santomas Việt Nam (BTT – HOSE)

Thời gian thực hiện: 08 giờ, Thứ Năm, ngày 25/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2019

Địa điểm thực hiện: sẽ được Công ty thông báo sau đến cổ đông trong thư mời họp và trên website của Công ty

Nội dung họp:  Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu