Thời gian thực hiện: Ngày 05/04/2019

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/03/2019

Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty cổ phần Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng, số 78 Bạch Đằng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Nội dung họp:  Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.